Udskriv denne side

Velkommen

Diabetesforeningens Lokalforening i Vordingborg arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunens borgere, politikere, den enkelte diabetiker og pårørende.

Vordingborg Lokalforening har desuden en repræsentant i Dansk Handicap. Kontakt evt. formand Lisbeth Fogt på tlf. 2615 9810 for yderligere informaton.

Nyt: Diabetes Type 2 kursus er netop startet på Brænderigården i januar 2018. Varighed: 8 uger

Deltagerne fra Diabetes Type 2 aftenkurset fra foråret 2017 har oprettet et selvtræningshold mandag aften kl. 18.00 på Brænderigården. Opstart d. 12. februar 2018, så du kan nå at være med fra starten ! Har det også din interesse?

Verdensdiabetesdag d. 14. november 2017, se mere under "Bestyrelsen, formand"

Landsindsamlingen d. 11. juni 2017: I Vordingborg blev resultatet hele 37.000,- kr. EN STOR TAK TIL ALLE!


Vi afholder i løbet af året en række arrangementer og oplysende aktiviteter, der relaterer sig til diabetes. Kommende arrangementer kan ses her :


Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 18.00 - ca. 21.30

Mødested: Aktivitetshuset, Skovledsvej 2, 4772 Langebæk

"Nytårskur" og ordinær GENERALFORSAMLING

Kl. 18.00: Lokalforeningen byder det nye år velkommen med en let og lækker diabetes-venlig buffet. Arrangementet er GRATIS FOR MEDLEMMER - men tilmelding er nødvendig.

Tilmeldingsfrist: Senest d. 7. februar 2018 (og meget gerne før!) begrænset antal pladser. Pris for gæster: 40,- kr.

Kl. 19.30: Ordinær GENERALFORSAMLING med kaffe/the og diabetes kage. Dagsorden ifølge vedtægterne, (findes her på hjemmesiden under "bestyrelsen"). På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle modtager genvalg. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, dvs. d. 13. februar 2018. Sendes til formand Lisbeth Fogt på mail: lisbeth@fogtrejser.dk - eller ring på 2615 9810.

Indkomne forslag pr. 13. februar 2018:

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændring til behandling på Generalforsamlingen:

§ 9 Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 6 medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer.  (Ændringen er med kursiv og understreget).

Der er ikke indkommet øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen.


Kontakt evt. formand Lisbeth Fogt, tlf. 2615 9810 for yderligere oplysninger. Se desuden medlemsbladet "Diabetes", tillæg "Kalenderen" samt Sydsjællands Tidende, "Aktivitetskalenderen" og Ugebladet, "Det sker..".


Det er tid til salg af Skrabelodder til fordel for børn med Type-1 diabetes. Vil du hjælpe? Så kontakt Lisbeth Fogt på tlf. 2615 9810.

NYT: Der er taget initiativ til et Type-1 Netværk i Region Sjælland. Kontakt Lisbeth Fogt for yderligere information.

Vi er i dialog med de lokale sundhedsmyndigheder for at fremme diabetikeres interesser.

Vi er altid parat til at rådgive om diabetes og dele ud af vore erfaringer med sygdommen.

Hjemmesiden er opdateret d. 17. februar 2018 (webmaster: Lisbeth Fogt)

 

Bliv frivillig:

Har du lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde for Diabetesforeningen ?

Så kontakt Formand Lisbeth Fogt på tlf. 2615 9810.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.