Udskriv denne side

Generalforsamling

 

Ordinær Generalforsamling i Diabetesforeningen

Vordingborg Lokalforening onsdag den 23. januar 2019, kl 19.30
Aktivitetshuset, Skovledsvej 2, 4772 Langebæk

Dagsorden

1) Valg af dirigent & stemmetællere

2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.

3) Godkendelse af regnskab 2018.

4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6) Valg af bestyrelse.

Den nuværende bestyrelse træder tilbage. Der skal derfor vælges en helt ny bestyrelse, hvis lokalforeningen skal bestå. En bestyrelse består af min. 3 og max. 6 medlemmer.


9) Eventuelt